Luchtballon
Windmolen

Preventie

SevesoSeveso

Seveso is een dorpje in Noord-Italië waar in juli 1976 door de ontploffing van een chemisch fabriek een dioxinewolk zich heeft verspreid en vele mensen heeft getroffen. Naar aanleiding van dit ongeval werd de Europese Sevesorichtlijn ontwikkeld, die via het samenwerkingsakkoord omgezet werd in Belgisch recht.

Wanneer gevaarlijke stoffen in een inrichting aanwezig zijn boven de in de richtlijn opgelegde drempels, spreekt men van een Seveso-inrichting. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee types:

Uiteraard zijn de wettelijke verplichtingen voor hogedrempelinrichtingen verregaander dan deze voor lagedrempelinrichtingen.

Dr. Green helpt u graag met: