Luchtballon
Windmolen

Preventie

ExplosieveiligheidExplosieveiligheid

Explosiegevaar kan zich in alle ondernemingen voordoen waar brandbare substanties worden gebruikt. Het “koninklijk besluit van 26 maart 2003 betreffende het welzijn van de werknemers die door explosieve atmosferen gevaar lopen (B.S. 05.05.2003)” beschrijft de minimum veiligheidsvoorschriften ter bescherming van werknemers in omgevingen met explosiegevaar en dus om explosieveiligheid te garanderen.

Dit KB verplicht de werkgever tot het opstellen van een explosieveiligheidsdocument waaruit moet blijken:

Het explosieveiligheidsdocument moet worden herzien bij belangrijke wijzigingen, uitbreidingen of verbouwingen van de arbeidsplaatsen, -middelen of -processen.

Het explosieveiligheidsdocument bevat tevens het zoneringsdossier dat de potentieel gevaarlijke ruimten in zones indeelt en dat moet worden goedgekeurd worden door de Externe Dienst voor Technische Controle, m.a.w. door een erkend keuringsorganisme.

Dr. Green helpt u graag met: