Luchtballon
Windmolen

Preventie

Dr. Green als milieucoördinator en preventieadviseurPreventieadviseur

De welzijnswet verplicht élke werkgever om een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk op te richten, die geleid wordt door een preventieadviseur.

Deze adviseert de werkgever en werknemers i.v.m. de welzijns-, veiligheids- en gezondheidswetgeving en dient minimaal over een basiskennis welzijn op het werk te beschikken.

Naargelang de grootte en de activiteiten van uw onderneming, moet de preventieadviseur een verplichte aanvullende vorming volgen (niveau 1 of 2).

De opdrachten en taken van de preventieadviseur zijn zeer uitdagend en divers (niet-limitatieve lijst):

Dr. Green helpt u graag met: