Luchtballon
Windmolen

Preventie

ReachReach

Reach is een Europese verordening en staat voor voor Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. Deze verordening geldt voor nagenoeg alle chemische stoffen en heeft als doel de gezondheid en het milieu beter te beschermen tegen de risico’s van deze stoffen.

Reach legt niet alleen een aantal verplichtingen op voor de fabrikanten, maar ook voor de importeurs en voor de (downstream)gebruikers!

Het verplicht de bedrijven onder meer om een aantal gegevens te verschaffen over de stoffen die ze produceren, gebruiken of importeren. Bedrijven moeten aantonen hoe de stof veilig kan worden gebruikt en ze moeten de risicobeperkende maatregelen bekend maken aan de gebruikers d.m.v. veiligheidsinformatiebladen (safety data sheets).

Als de risico’s niet kunnen worden beheerst, kunnen de autoriteiten het gebruik van stoffen op verschillende manieren beperken. Op de lange termijn moeten de gevaarlijkste stoffen worden vervangen door minder gevaarlijke stoffen.

Dr. Green helpt u graag met: