Luchtballon
Windmolen

Preventie

ADRADR

Het vervoer van gevaarlijke stoffen gaat gepaard met specifieke risico’s en is daarom sterk gereguleerd via het ADR, het “Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route“.

Het beschrijft wat gevaarlijke goederen zijn, hoe ze worden ingedeeld en te herkennen zijn, de eisen voor verpakkingen, tanks en voertuigen, de vervoersvoorwaarden, alsook de plichten van alle betrokken partijen. M.a.w. uitgebreide en complexe materie…

Het legt de ondernemingen die te maken hebben met het vervoer, het laden en het lossen of het verpakken van gevaarlijke stoffen ook op om een veiligheidsadviseur aan te stellen.

Dr. Green beschikt over gediplomeerde ADR-veiligheidsadviseurs en staat u graag bij met onze expertise.

Dr. Green helpt u graag met: