Luchtballon
Windmolen

Milieu

Milieuwetgeving, welzijnswetgevingMilieuwetgeving

De milieuwetgeving is voortdurend in evolutie en wordt steeds complexer.

Voor de bedrijven is dat geen goed nieuws, de lat wordt alsmaar hoger gelegd. Bovendien is er de constante druk om zowel manpower als kosten te beheersen of zelfs te reduceren.

In die context is het niet ondenkbaar dat de milieucoördinator zijn wettelijke taak noodgedwongen dient te combineren met reguliere andere taken binnen uw bedrijf, waardoor de opvolging van nieuwe wetgeving onvoldoende prioriteit krijgt met alle gevolgen van dien.

De meest efficiënte manier om dergelijke complexe milieuwetgeving te voldoen, is met een pragmatische aanpak. Dr. Green ondersteunt uw onderneming daarom planmatig zodat u voldoet aan de uitgebreide en gedetailleerde milieuverplichtingen uit het Vlarem, Vlarema, Vlarebo, …

Dr. Green helpt u graag met: