Luchtballon
Windmolen

Milieu

AfvalAfval- en materialenbeheer

De afvalwetgeving in Vlaanderen werd in 2012 grondig herzien en opgenomen in het materialendecreet en het Vlarema (Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen). Het Vlarema bevat ondermeer de verplichtingen voor de producenten, vervoerders, inzamelaars en makelaars van afval en de gedetailleerde voorschriften over:

Dr. Green helpt u graag met: