Luchtballon
Windmolen

Milieu

MilieuvergunningMilieuvergunning

Wie in Vlaanderen activiteiten wil uitoefenen die mogelijk een invloed hebben op het leefmilieu moet daarvoor over een milieuvergunning beschikken.

Het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem I) beschrijft de vergunningsprocedures en bevat een lijst van hinderlijke inrichtingen. Naargelang de graad waarin zij belastend zijn voor het leefmilieu worden deze inrichtingen ingedeeld in drie klassen:

Afhankelijk van de klasse waarin uw bedrijf wordt ingedeeld en de grootte van de wijzigingen, gelden er andere procedures voor de vergunningsaanvraag of -wijziging. Voor klasse 1 bedrijven is de Deputatie is vergunningverlenende overheid, voor klasse 2 en 3 bedrijven is dit het College van Burgemeester en Schepenen.

Het milieuvergunningenstelsel zoals we dit voorlopig nog in Vlaanderen kennen, ondergaat momenteel drastische wijzigingen. Vanaf 23 februari 2017 worden de milieu- en stedenbouwkundige vergunning gebundeld in de omgevingsvergunning. Deze omgevingsvergunning zal, in tegenstelling tot de huidige milieuvergunning, van onbepaalde duur zijn en wordt elektronisch aangevraagd en behandeld.

Op 25 januari 2017 heeft het Vlaams Parlement het decreet over de regels tot implementatie van de omgevingsvergunning aangenomen.  Gemeenten kunnen beslissen om de omgevingsvergunning niet vanaf 23 februari 2017, maar later te implementeren. Dit uitstel van de implementatie kan uiterlijk tot 1 juni 2017. Daarna moeten alle gemeenten de procedure van de omgevingsvergunning volgen. Beslist een gemeente om de implementatie van de omgevingsvergunning uit te stellen, dan zal zij tijdelijk de procedures moeten volgen die geldig waren op 22 februari 2017. M.a.w. de regels die golden voor de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning.

Dr. Green helpt u graag met: