Luchtballon
Windmolen

Energie

CO2 emissies

Elke installatie die onder het toepassingsgebied van de Europese CO2 emissiehandel valt (Europese Richtlijn 2003/87/EC en wijzigingen), dient zijn COemissies te monitoren aan de hand van een goedgekeurd monitoringplan.

Jaarlijks voor 15 november moet een update van het monitoringplan worden ingediend bij het Verificatiebureau Benchmarking Vlaanderen (VBBV). Het VBBV verifieert het monitoringplan en geeft een advies aan de Vlaamse Overheid. Indien het monitoringplan is opgesteld volgens de toepasselijke richtsnoeren, keurt de Vlaamse Overheid het monitoringplan goed en bezorgt dit aan de exploitant.

A.d.h.v. het goedgekeurd monitoringplan dient de onderneming jaarlijks zijn CO2 emissies te bepalen en te rapporteren in een CO2-emissiejaarverslag. Dit emissiejaarverslag moet uiterlijk op 14 maart en na validatie overgemaakt worden aan de bevoegde autoriteiten.

Dr. Green helpt u graag met: