Luchtballon
Windmolen

Vlarem-trein 2017

De Vlarem-trein 2017 met onder andere diverse wijzigingen van Vlarem II en Vlarel is middels een voorontwerpbesluit ter inzage voor publieke consultatie.

Daarnaast is er ook een voorontwerp van wijzigingsbesluit van Vlarem III op beschikbaar. Met dit voorontwerp van wijzigingsbesluit worden aan titel III van het VLAREM de bijkomende sectorale milieuvoorwaarden toegevoegd voor de volgende GPBV-installaties:

Opmerkingen met betrekking tot de voorontwerpbesluiten “VLAREM-trein 2017” en “wijziging van VLAREM III” kunnen tot uiterlijk 16 juli 2017 bezorgd worden aan de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –projecten (GOP) van LNE.

De voorontwerpen zijn beschikbaar op de website van LNE.

Dr. Green helpt u graag met:

Aarzel daarom niet om ons hiervoor te contacteren.

21/06