Luchtballon
Windmolen

Vlarem-Trein 2015 gepubliceerd!

Op 26 augustus 2016 werd de VLAREM-trein 2015/Zomertrein 2015 (besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu) in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Het besluit is sinds 5 september 2016 van kracht.

Het meest ingrijpend zijn de wijzigingen van een reeks bepalingen uit Vlarem II en het Vlarel. Daarnaast worden de volgende besluiten van de Vlaamse Regering gewijzigd:

In tegenstelling tot de Vlarem-trein 2013 met de aanpassingen aan CLP, betreft het ditmaal een zéér versnipperd besluit zonder rode draad.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016 tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, BS 26 augustus 2016.

Dr. Green helpt u graag met:

21/09