Luchtballon
Windmolen

Wat verandert er met de omgevingsvergunning?

Op 23 februari 2017 treedt de omgevingsvergunning in werking en worden de verkavelings-, stedenbouwkundige en milieuvergunning in één procedure geïntegreerd. Voor alle procedures samen volgt één openbaar onderzoek en één adviesronde. Dit moet leiden tot een efficiënter, sneller en beter resultaat.

Enkele belangrijke wijzigingen in een notendop:

Inwerkingtreding

De omgevingsvergunning treedt op 23 februari 2017 in werking.

Wetteksten

Het omgevingsvergunningsdecreet en het uitvoeringsbesluit zijn terug te vinden op het omgevingsloket.

 

30/10