Luchtballon
Windmolen

Missie

Dr. Green streeft ernaar om een bevoorrecht partner te zijn in het geven van gespecialiseerd milieu-, veiligheids- en energieadvies zodanig dat onze klanten de vigerende wetgevingen zo efficiënt mogelijk naleven en hieruit competitief voordeel halen.

18/04