Luchtballon
Windmolen

ISO50001:2018 gepubliceerd!

Op 21 augustus 2018 is de nieuwe ISO 50001: 2018 voor energiemanagementsystemen gepubliceerd. Dé belangrijkste wijziging is ongetwijfeld de invoering van de “high level structure” waardoor ISO50001 dezelfde hoofdstukken, kerneisen, termen en definities hanteert als de andere recent herziene normen ISO9001, ISO14001 en ISO45001. Dit maakt het alvast eenvoudiger om verschillende managementsystemen te integreren.

Deze “high level structure” – m.a.w. de kernteksten die in alle herzien normen terugkomen – werd aangevuld met specifieke eisen voor ISO50001. Deze specifieke kernconcepten van de 2011-normversie werden hierbij grotendeels overgenomen.

Organisaties krijgen 3 jaar – dus tot 21 augustus 2021 – tijd om te migreren naar ISO50001:2018. Na deze transitieperiode vervallen de huidige certificaten. Opgelet: audits door certificatie-instellingen worden al vanaf 21 februari 2020 verplicht uitgevoerd op basis van ISO50001:2018 normeisen. Indien dan nog niet wordt voldaan aan ISO 50001:2018 kan het ISO 50001:2011 certificaat nog wel behouden/verlengd worden (mits aan de eisen van de 2011-versie wordt voldaan).

Voor meer informatie en ondersteuning bij de implementatie van een energiemanagementsysteem of de migratie naar de 2018-normversie kan u vrijblijvend contact met Dr. Green opnemen.

 

28/12