Luchtballon
Windmolen

Dr. Green in De Standaard!

Op 14 januari 2017 verscheen er een opiniestuk van Pieter Cox, zaakvoerder Dr. Green, in De Standaard met als titel “De emissiehandel is contraproductief“.

“Vervang het systeem van de emissierechten door een vaste heffing per ton uitgestoten CO2 in combinatie met een verlaging van de lasten op arbeid of van de vennootschapsbelasting, stelt ­­ Pieter Cox voor. Op die manier blijven ondernemingen concurrentieel én wordt het milieu er beter van.”

Vandaag legt Minister van Energie, mevrouw Marie Christine Marghem, ons voorstel al op de onderhandelingstafel van de Federale Regering(bron: De Tijd).

 

26/01